JAK PRZEPROWADZIĆ EFEKTYWNĄ EWAKUACJĘ LUDZI PRZEBYWAJĄCYCH W TUNELU?