Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/POIR111/20160519 z dnia 19.05.2016

Dotyczy: Opracowania rozwiązań do stosowania w innowacyjnym systemie rozgłoszeniowym

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/POIR111/20160519 z dnia 19.05.2016

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POIR111/20160519 z dnia 19.05.2016

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego dotyczącego badań nad systemem rozgłoszeniowo – komunikacyjnym (zapytanie ofertowe nr 2/POIR111/20160519 z dnia 19 maja 2016) została wybrana oferta złożona przez Politechnikę Gdańską – Laboratorium Akustyki Fonicznej.

Oferta uzyskała 100 punktów.